Schola Prima

Schola Nova heeft ook een afdeling lager onderwijs: « Schola Prima ». Op het einde van de lagere cyclus nemen de leerlingen deel aan het kantonnaal examen om het basiscertificaat (Certificat d'Etudes de Base, C.E.B.) te behalen.

Pedagogisch project

Schola Prima bestaat uit één enkele klas (soms in twee verdeeld) met leerlingen van het 3de tot het 6de leerjaar.
De lessen worden elke voormiddag en drie namiddagen per week gegeven. De kinderen krijgen een volwaardig algemeen onderricht. Hun wekelijkse tijdsindeling wordt verrijkt met vijf uur Nederlands onder leiding van een Nederlandstalige leerkracht, evenals met één uur Latijn, ter voorbereiding op de Latijn-Griekse humaniora.

Het werk in kleine groepjes stimuleert en stelt elk kind in staat in functie van zijn mogelijkheden te volgen, en de verschillende niveaus binnen een zelfde klas schept een gezonde wedijver die iedereen ten goede komt.

De kinderen hebben geen huiswerk, alleen leerstof als het nodig is. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan creativiteit: de artistieke vaardigheden worden aangemoedigd (teken- en muziekles), en elk jaar wordt er collectief een langdurig creatief project gerealiseerd (het schrijven en het ensceneren van een toneelstuk, het schrijven van een novelle, poëzievoordracht...).

Uurrooster

De lessen beginnen elke morgen om 9 uur.
Woensdag en vrijdag eindigt de school om 12u45, de andere dagen om 15u30.
Vrijdagnamiddag is er van 13u30 tot 15u30 toneel voor degenen die geïnteresseerd zijn.

LESSEN Prima 3 Prima 4 Prima  5 Prima  6
Frans 7 7 7 7
Wiskunde 7 7 7 7
Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, solfège 4 4 4 4
Inwijding in het Latijn 1 1 1 1
Nederlands (immersie) 4 4 5 5
Tekenen, Kalligrafie 1 1 1 1
English 0 0 1 1
Voorlezen 1 1 0 0
Titulariat 1 1 1 1