Inschrijving

De school is voor iedereen toegankelijk.

Financiële tussenkomst

Schoolgeld 425 €/maand  (10 maand / jaar) en administratieve kosten (75€, 1 keer per jaar).

Vermindering kroostrijke gezinnen :
2 kinderen : totaal min 12%
3 kinderen : totaal min 22%
4 kinderen : totaal min 34%

Dit bedrag omvat het lessenpakket (28u/week), de gezamenlijke schoolactiviteiten die binnen de schoolmuren plaatsvinden evenals een deel van de schoolbenodigdheden.
De betaling van een borgtocht (2 maanden schoolgeld) geldt als inschrijvingsbewijs.

De stichting Humanitas Europae biedt elk jaar aan Belgische of buitenlandse leerlingen van 10 tot 18 jaar die Latijn en Oudgrieks studeren een beperkt aantal studiebeurzen aan.
De stichting Humanitas Europae biedt ook studiebeurzen aan leerlingen aan die klassieke studies in het buitenland wensen te volgen, nadat ze hun middelbare studies in Schola Nova beëindigd hebben. De stichting contacteren

Humanitas Europæ contacteren  

Privé woonvoorziening

De leerlingen kunnen tegen betaling een avondmaal krijgen en op school overnachten (op maandag, dinsdag en donderdag) - 195€/maand.
Het internaat van Schola Nova is voorzien van éénpersoonskamers, kamers met twee bedden, verschillende badkamers en een speelzaal. De muziekbeoefenaars onder de leerlingen hebben ook toegang tot een repetitiezaal met piano.
Er kan ook onderdak overwogen worden bij een gezin uit de streek.

Rekeningnummer van de school
IBAN : BE54 0682 2078 8797 
BIC : GKCCBEBB

Uurroster

De lessen beginnen elke morgen om 9 uur.
Woensdag en vrijdag eindigt de school om 12u45, de andere dagen om 16u25.
Vrijdagnamiddag is er van 13u30 tot 15u30 toneel voor degenen die geïnteresseerd zijn.

Lessen Grex I Grex II Grex III Grex IV Grex V
Grammaticaal Latijn 4 5 5 4 4
Gesproken Latijn [1] 5 2 1 1 1
Grieks - 5 4 4 4
Wiskunde [2] 4 4 4 4 4
Frans 4 4 4 4 4
spraakkunstontleding 1 - - - -
Geschiedenis [3] 3 3 2 2 2
Biologie en Scheikunde 1 1 2 2 2
Natuurkunde - - 1 1 1
Nederlands [4] 3 3 2 2 2
Engels - - 2 2 2
Voorlezen [5] 1 - - - -
Aardrijkskunde 1 - 1 - -
Philosophie - - - 1 1
Retoriek - - - - 1
Titulariaat 1 - - - -

[1] De lessen Latijn zijn tweeledig:
 – Het gesproken Latijn is gebaseerd op de methode Örberg en Assimil (cd door de leerlingen opgenomen). Het aanleren van gesproken of levend Latijn vergemakkelijkt het begrijpen van de taal en maakt de studie van auteurs veel toegankelijker.
 – Grammaticaal Latijn wordt op de traditionele manier onderwezen.

 

[2] De wiskundelessen stemmen overeen met het programma « wiskunde 6 uur per week ».
Dit programma omvat traditionele en moderne wiskunde. Dit programma omvat traditionele en moderne wiskunde.


[3] De geschiedenislessen behandelen verschillende tijdvakken : Egypte, Griekenland en Mesopotamië in het eerste jaar; Rome in het tweede jaar; de Middeleeuwen in het derde jaar (in het Latijn); de Moderne Tijden in het vierde jaar; de hedendaagse geschiedenis in het vijfde jaar.


[4] Les élèves sont regroupés par niveau et non par classe. Les élèves les plus avancés ont un cours en néerlandais (aardrijkskunde-géographie ; kunstgeschiedenis-histoire de l’art).


[5] Om het geheugen, de verbeelding en de algemene cultuur te ontwikkelen worden grote werken voorgelezen:

  • De Odyssee van Homerus en de Ridders van de Ronde Tafel in het eerste jaar