Een uniek programma

Schola Nova, opgericht in 1995, is een niet gesubsidieerde privéschool, gelegen in het hartje van Waals-Brabant (België). De school geeft lager en middelbaar onderwijs aan leerlingen van 7 tot 18 jaar. 

Het programma dat sedert 1995 het succes en de reputatie van de school uitmaakt is dat van klassiek Latijn-Griekse humaniora. Dit bevoorrecht middel om door te dringen tot de Westerse cultuur heeft sinds eeuwen zijn sporen verdiend. Waarom de nieuwe generaties beroven van een in deze wereld hoopgevende humanistische vorming? 
Het doel van de school is bekwame jongeren te vormen, in staat om zich in verschillende talen uit te drukken en om zowel met het hart als met de geest te redeneren, met een open kijk op de wereld en op andere culturen, dankzij een diepgaande kennis van hun verleden en de Oudheid. 

Schola Nova kan rekenen op geestdriftige en uiterst bekwame leerkrachten en op de actieve inzet van ouders binnen de school.

Actualiteit

Spectacle exceptionnel ! Théâtre en latin (avec sous-titres)

Création mondiale d'une pièce écrite par une collaboratrice de Schola Nova, Sara Cusset, et jouée par les élèves

Du jamais vu : 5 Rarae Aves sortent de Schola Nova

Une classe d'élèves remarquables prêts à entrer à l'université

Schola Nova avait décerné, en 26 ans, 13 diplômes (titre de RARA AVIS) sur parchemin à des élèves plus que méritants. En juin 2022, ce sont les 5 élèves de dernière année qui l'obtiennent : Justine, Étienne, Nils, Raphaël et Solal. Bravo à eux et à tous leurs professeurs !

Otium sine litteris mors est et vivi hominis sepultura
Vrije tijd zonder letteren betekent de dood en het graf van de levende mens

Seneca, wijsgeer
1ste eeuw na Chr.