Reportage video RTBF du 8 septembre 2018 : Ils suivent les cours... en latin ! - L'envers du décor de 7 à la Une
Een uniek programma

Schola Nova, opgericht in 1995, is een niet gesubsidieerde privéschool, gelegen in het hartje van Waals-Brabant (België).
De school geeft lager en middelbaar onderwijs aan leerlingen van 7 tot 18 jaar.
Het programma dat sedert vijftien jaar het succes en de reputatie van de school uitmaakt is dat van klassiek Latijn-Griekse humaniora. Dit bevoorrecht middel om door te dringen tot de Westerse cultuur heeft sinds eeuwen zijn sporen verdiend. Waarom de nieuwe generaties beroven van een in deze wereld hoopgevende humanistische vorming?

Het doel van de school is bekwame jongeren te vormen, in staat om zich in verschillende talen uit te drukken en om zowel met het hart als met de geest te redeneren, met een open kijk op de wereld en op andere culturen, dankzij een diepgaande kennis van hun verleden en de Oudheid.

Schola Nova kan rekenen op geestdriftige en uiterst bekwame leerkrachten en op de actieve inzet van ouders binnen de school.

Moderne talen

Taalimmersie wordt al in de lagere school toegepast.
In het middelbaar krijgen de leerlingen Engels en Nederlands van « native speakers ». Bovendien worden aardrijkskunde en kunstgeschiedenis volledig in het Nederlands onderwezen.
Schola Nova organiseert ook, buiten de schooluren, andere taallessen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.


Artistieke activiteiten

Buiten de lesuren, worden op school talrijke artistieke activiteiten georganiseerd: muzieklessen, theater, plastische kunsten... Al deze gemeenschappelijke activiteiten zijn in het schoolgeld inbegrepen. Sommige zijn ook toegankelijk voor buitenstaanders.


Concerten

Schola Nova organiseert jaarlijks een aantal klassieke concerten.
Deze concerten die door een steeds groeiend aantal muziekliefhebbers worden bijgewoond, sensibiliseren de leerlingen om “live” muziek te beluisteren. Ze krijgen na ieder concert de gelegenheid om de artiesten te ontmoeten en nieuwe instrumenten te ontdekken.

Bekijk het programma

La devise Schola Nova Otium sine litteris mors est et vivi hominis sepultura

Vrije tijd zonder letteren betekent de dood en het graf van de levende mens

Seneca, wijsgeer
1ste eeuw na Chr.Cinq livres publiés
par Schola Nova